Dislipidemie bij chronische nierschade

Dislipidemie bij chronische nierschade

Deze richtlijn is onderdeel van de richtlijn Chronische nierschade 2018 en opgenomen in de Richtlijnendatabase van de FMS.

Link naar de richtlijn

De richtlijn uit 2015 is hiermee vervallen.