Waterbehandeling voor HD en online HDF, update 2016

Waterbehandeling voor HD en online HDF, update 2016

Update 2016. In de Richtlijn Waterbehandeling voor HD en online HDF van 2013 is een aanvulling aangebracht over controle van de waterkwaliteit.  

2018. De richtlijn wordt herzien.
Begin 2019 wordt de nieuwe conceptrichtlijn verwacht.