Home

Op 9 maart wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor nierziekten. Dit jaar is het thema  "Kidney Disease and Obesity". Er wordt aandacht gevraagd voor een gezonde leefstijl voor gezonde nieren.

Op 1 februari 2017 is het DOMESTICO project gestart. DOMESTICO (Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes) is een landelijk initiatief dat met steun van alle betrokken pa

Harvard prof. Michael Porter reikt vierde Value-Based Health Care Prize uit