Home

Tijdens de afgelopen Wetenschapsdag 2018 in Congrescentrum Corpus zijn de prijzen voor beste abstracts en presentaties en de beste poster uitgereikt.

Recent is de multidisciplinaire richtlijn chronische nierschade (MDR CNS) geautoriseerd (

12/12/2018 tot 13/12/2018

De 29e Nefrologie Workshop vindt plaats op woensdag 12 en donderdag 13 december 2018 in Congrescentrum Papendal bij Arnhem.

24/01/2019

In bijlage een 'Save the date' voor een een PD refereeravond midden Nederland met als titel 'Peritoneale Dialyse: yes we can!'

06/02/2019

Nefrologen hebben de afgelopen jaren de patiëntenpopulatie zien verouderen.