Home

Tijdens de afgelopen Wetenschapsdag 2018 in Congrescentrum Corpus zijn de prijzen voor beste abstracts en presentaties en de beste poster uitgereikt.

Recent is de multidisciplinaire richtlijn chronische nierschade (MDR CNS) geautoriseerd (

24/01/2019

 'Save the date' voor een PD refereeravond midden Nederland met als titel 'Peritoneale Dialyse: yes we can!'

06/02/2019

Nefrologen hebben de afgelopen jaren de patiëntenpopulatie zien verouderen.