Over deze website

Over deze website

Deze website is een initiatief van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en is specifiek bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de nefrologische zorg en het onderzoek naar nierziekten.

Op deze website staan onder meer de actuele richtlijnen voor de beroepsgroep. Deze richtlijnen zijn geen behandelvoorschriften die nefrologen strikt moeten volgen. Het zijn handvatten voor het medisch beleid, dat per patiënt verschillend kan worden vastgesteld.

Aan de kwaliteit van de gegevens op deze website besteedt de NFN veel zorg en aandacht, maar de informatie kan toch gebreken vertonen.

Gebruikers kunnen via de knop 'Contact' melding maken van informatie die volgens hen onjuist is.

Informatie gebruiken

Overnemen en herpublicieren van informatie van deze website is toegestaan met vermelding van Nefro.nl en de datum van overname als bron.

Informatie in medische richtlijnen kan snel veranderen. Richtlijnen worden bij voortschrijdend inzicht teruggetrokken of gewijzigd. Het verdient de voorkeur om richtlijnen niet te downloaden, maar om altijd via Nefro.nl de actuele richtlijn te raadplegen.

Verwijzing naar externe websites

Verwijzing naar externe websites door middel van hyperlinks betekent niet dat de NFN de via deze externe websites aangeboden informatie aanbeveelt. Ook aanvaardt de NFN geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar zij verwijst.

Intellectuele eigendomsrechten

Nefro.nl is eigendom van de NFN. Aan de NFN behoren alle intellectuele eigendoms- en auteursrechten toe op de inhoud van Nefro.nl, waaronder teksten, scripts, afbeeldingen en logo’s.