Actuele informatie over COVID-19

Nefrovisie: rapportage effecten COVID-19 voor dialysepatiënten

Dankzij de registratie van COVID-19 in Renine is Nefrovisie in staat een beeld te krijgen van de effecten voor dialysepatienten in Nederland.

Op 8 juni zijn er in Renine 144 dialysepatiënten geregistreerd met COVID-19. In het rapport zijn kenmerken en de mate van sterfte van deze patiënten opgenomen.

De cijfers zijn onder voorbehoud, omdat nog niet bekend is of de registratie compleet is. Door Nefrovisie zal nagegaan worden of er nog meer patiënten met COVID-19 zijn in de dialysecentra.

De data uit Renine worden ook ter beschikking gesteld aan de ERA-EDTA registratie die bezig is om een Europees rapport op te maken.

NOTR: effecten van COVID-19 op de transplantatiezorg

Ook de NOTR heeft een analyse gepubliceerd over de effecten van COVID-19 op de transplantatiezorg. We verwijzen u naar het al gepubliceerde artikel. De transplantatiezorg wordt geleidelijk hervat.

Een interessant artikel over hoe rekenmodellen kunnen helpen bij de prioritering van de OK-tijd is afgelopen week gepubliceerd in Medisch Contact.

Samenwerkende Kwaliteitsregistraties: effecten COVID-19 op reguliere zorg

Via de samenwerkende kwaliteitsregistraties zijn Nefrovisie en de NTS betrokken bij een gezamenlijke impact analyse over de effecten van COVID-19 op de reguliere zorg.

In de loop van 2020 worden aanvullende gegevens geanalyseerd en naar verwachting zal er begin 2021 een geintegreerd rapport opgemaakt worden. Voor inhoudelijk advies m.b.t. analyse zal de sectie registratie NFN geraadpleegd worden.

Datum: 
dinsdag, 16 juni, 2020