Cursus Nefropathologie voor 2e jaars nefrologen-in-opleiding

Cursus Nefropathologie voor 2e jaars nefrologen-in-opleiding

Datum: 
07/02/2022 tot 08/02/2022
Locatie: 
AmsterdamUMC - locatie AMC

De NIO cursus Nefropathologie 2022 zal gegeven worden op maandag 7 en dinsdag 8 februari 2022 bij Amsterdam UMC, op locatie AMC.

Mochten de Coronamaatregelen dit onverhoopt niet toestaan, dan zullen wij u tijdig informeren over de eventuele wijzigingen.

Het programma van deze cursus is als bijlage opgenomen.

Praktische informatie:

  •  Inschrijfkosten:  € 350,-.
  • Inschrijven via bijgaand formulier 
  • Nadat u een bevestiging van uw deelname heeft ontvangen dient de betaling zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk vóór 31 december 2021 op bankrekening NL14 ABNA 0546 9371 36 ten name van Stichting KPA, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
  • onder vermelding van uw naam en NIO cursus Nefropathologie 2022.

Wij verzoeken u om het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk te retourneren.

Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 40. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding én betaling; NIO's in het tweede jaar van hun opleiding gaan vóór op eerste jaars NIO's.