Informatieochtend voor patiënten met XLH (10.00 - 14.00 uur)

Informatieochtend voor patiënten met XLH (10.00 - 14.00 uur)

Datum: 
29/01/2022
Locatie: 
Erasmus MC (SP2407)

De informatieochtend voor Nederlandse patiënten, bekend met XLH, en hun naasten zal plaatsvinden in het Erasmus MC in Rotterdam.

Na ontvangst zullen drie sprekers een korte presentatie houden en is er gelegenheid vragen te stellen. Daarna kan informeel met elkaar kennis gemaakt worden.

Bijgaand een flyer van de XLH vereniging en een vooraankondiging van de XLH patiënten ochtend welke u kunt verspreiden onder uw patiënten. 

Aanmelden kan per email via info@xlhvereniging.nl

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen via research.botcentrum@erasmusmc.nl.

Met vriendelijke groet,

Mede namens,

XLH Vereniging Nederland en Prof. Dr. M. C. Zillikens, Internist-endocrinoloog, Erasmus MC

Drs. A. Bosman, arts-onderzoeker Interne Geneeskunde, Erasmus MC