Nationaal Hypertensie Congres

Nationaal Hypertensie Congres

Datum: 
02/02/2023 tot 03/02/2023
Locatie: 
Hotel theater Figi Zeist

Vrijdag 3 februari 2023 a.s. organiseert de Nederlandse Hypertensie Vereniging in samenwerking met Medcon weer het Nationaal Hypertensie Congres. Het thema van dit jaar is ‘Diversiteit in Hart- en Vaatziekten’.
 
Het gaat de laatste tijd vaak over diversiteit, ook op het gebied van hart-, vaat- en nierziekten, maar wat weten we er nu werkelijk van en met welke verschillen moeten we nu echt rekening houden? Welke aspecten zijn van belang voor de spreekkamer? Welke praktische adviezen kunnen we geven en met welke culturele aspecten moeten we rekening houden?
 
Tijdens dit symposium komen sprekers aan het woord over de verschillen tussen mannen en vrouwen, jong en oud, tussen verschillende etnische groepen en wat we daarvan kunnen leren op het gebied van hart en vaatziekten.
 
Het programma kunt u hier vinden. De inschrijving is te vinden via deze LINK.
 
Het symposium zal evenals voorgaande jaren vooraf worden gegaan door de algemene ledenvergadering en een wetenschappelijke avond op donderdagavond 2 februari 2023.
 
Voor deze bijeenkomst, die vrij toegankelijk is, kunnen abstracts ingediend worden door onderzoekers die het afgelopen jaar onderzoek hebben gedaan op het gebied van hypertensie of een hypertensie gerelateerd onderwerp. Onderzoekers kunnen vóór 21 januari a.s. hun abstract indienen door een mail te sturen naar het secretariaat van de NHV via deze LINK
 
Onderzoekers komen, bij acceptatie van het abstract, automatisch in aanmerking voor de jonge onderzoekersprijs van de NHV indien zij jonger zijn dan 35 jaar. De NHV prijs voor jonge onderzoekers bestaat uit een oorkonde en geldbedrag van 500 euro. Een jury zal uit de gegeven voordrachten de winnaar selecteren. De winnaar wordt geacht zijn of haar abstract te presenteren op het Nationaal Hypertensie Congres, waar de prijs zal worden uitgereikt.
 
Daarnaast zal dit jaar de Willem Birkenhäger Award worden uitgereikt, een prestigieuze prijs die bedoeld is voor een onderzoeker die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar en de behandeling van hypertensie.
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de NHV zal er een bestuurswissel plaatsvinden, waarbij twee nieuwe aspirantleden zullen worden voorgedragen.
 
Wij hopen u allemaal op 2 en 3 februari a.s. in Zeist te mogen begroeten!
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de NHV,
 
Liffert Vogt, secretaris 
Bert-Jan van den Born, voorzitter