Nationaal Hypertensie Congres | Hypertensie in hart en nieren

Nationaal Hypertensie Congres | Hypertensie in hart en nieren

Datum: 
04/02/2022
Locatie: 
Zeist Hotel Theater Figi

U kunt dit congres fysiek bijwonen in Hotel Theater Figi in Zeist (binnen RIVM-regelgeving). Tevens is er de mogelijkheid om het plenaire deel van het programma online te volgen op CVGK.nl.

Tijdens het ochtendprogramma zullen verschillende experts ingaan op hypertensie en hartfalen en aandacht besteden aan hypertensie en linkerventrikelhypertrofie. In de middag volgt een interessant debat over renale denervatie.
Ook zijn er (inter)nationale sprekers met presentaties over de cardiorenale as en kunt u parallelsessies volgen met praktische adviezen over cardiovasculair risicomanagement.

Het Nationaal Hypertensie Congres is bedoeld voor internist(-nefrologen) (i.o.), cardiologen (i.o.), huisartsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, verpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Voor de voorlopige agenda, klik hier.
Om u direct in te schrijven, klik hier.

NHV jonge-onderzoekersprijs
Jonge onderzoekers die het afgelopen jaar basaal of klinisch wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan op het gebied van hypertensie worden aangemoed

igd een abstract in te dienen voor de NHV-wetenschapsprijs.
Abstracts kunnen ingediend worden bij het secretariaat van de NHV. Gekozen abstracts worden gepresenteerd op de wetenschappelijke vergadering op donderdag 3 februari 2022.