The new kids on the block - Wetenschappelijk onderzoek in de nefrologie

The new kids on the block - Wetenschappelijk onderzoek in de nefrologie

Datum: 
30/06/2023
Locatie: 
De Industrieele Groote Club, Dam 27, Amsterdam

Welk innovatief nefrologisch onderzoek is recent opgestart? En wat is de impact voor de klinische praktijk? En voor de nierpatiënt?

Deze vragen worden maar zelden beantwoord tijdens de meeste nascholingen binnen ons vakgebied. Ten onrechte. Immers, het Nederlandse medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen de Nefrologie verdient al jaren internationale erkenning en weet vele jonge enthousiaste onderzoekers te trekken. In de afgelopen jaren hebben verschillende veelbelovende jonge onderzoekers prestigieuze persoonsgebonden beurzen weten binnen te halen. Deze onderzoekers zullen bepalend zijn voor de toekomst van de Nefrologie in Nederland.

- Vijf Kolff-, VENI en/of VIDI-laureaten zullen de ideeën en eerste resultaten van hun onderzoekslijn toelichten.

- Speciale aandacht is er voor NefroNL, het trialnetwerk in oprichting waarin we gezamenlijke landelijke studies willen starten.

- Het programma wordt afgesloten met een state-of-the-art-lezing door de vermaarde prof. Hans Joachim Anders over Innovations in lupus nephritis.

Er is een mooie locatie uitgezocht voor het symposium in het centrum van Amsterdam; te weten: de Koninklijke Industrieele Groote club op de Dam.

Programma:      LINK naar pdf
Datum:              Vrijdag 30 juni 2023
Tijd:                   9.30-17.30 uur
Accreditatie:      5 punten (NIV)
Toegang:           Vrij
Inschrijving:      S.v.p. vóór 15 juni via e-mail: c.n.deboer@amsterdamumc.nl

We hopen velen van u te mogen begroeten op 30 juni op de Dam in Amsterdam.

Met hartelijke groet,

Dr. Marc Hilhorst
Dr. Rik Olde Engberink
voorzitters