3e BENELUX Kidney Meeting | Call for Abstracts

3e BENELUX Kidney Meeting | Call for Abstracts

Datum: 
11/10/2019
Locatie: 
Eindhoven, Hotel Van der Valk

(Please click here for the English version)

Op vrijdag 11 oktober 2019 zal de 3e editie van de BENELUX Kidney Meeting plaatsvinden in Hotel Van der Valk in Eindhoven. Deze meeting wordt eens per 3 à 4 jaar georganiseerd door de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en de zustervereniging uit België (BVN-SBN), in afwisseling met het jaarlijks NFN Najaarssymposium.

De BENELUX Kidney Meeting bestrijkt alle aspecten van experimenteel, klinisch en epidemiologisch nefrologisch onderzoek. Op dezelfde locatie zal ook weer de jaarlijkse “Wetenschapsdag” worden georganiseerd door Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), NierNieuws.nl, Nierstichting Nederland en NFN. Voorafgaand aan de BENELUX Kidney Meeting is er een kort gezamenlijk programma met de deelnemers aan de “Wetenschapsdag”.

Het bestuur van de Sectie Wetenschap van de NFN nodigt u van harte uit om abstracts voor de BENELUX Kidney Meeting in te dienen via een Email met een Word file als attachment naar: beneluxmeeting2019@gmail.com

Het is wellicht efficiënt om de voor de ASN kidney week 2019 ingediende abstracts ook in te zenden voor de BENELUX Kidney Meeting.

Instructies voor het opstellen van het abstract voor de BENELUX Kidney Meeting:

  • Microsoft Word format
  • Maximaal 1 A4
  • Times New Roman font 12
  • Marges pagina: rondom minimaal 2,5 centimeter
  • Indeling: Titel, auteurs, affiliaties, Objective, Methods, Results, Conclusion
  • Taal: Engels

Abstract submissie deadline: zondag 8 september 2019, 23.59 uur

In de week van 27 september 2019 volgt bericht over de acceptatie van het abstract als oral of poster presentatie.

Dit jaar zijn er wederom substantiële prijzen te winnen door presenterende onderzoekers (promovendi en junior post-docs). De 1ste, 2de en 3de prijs voor de orale presentaties zijn, respectievelijk, 500, 250 en 100 EURO. Daarnaast is er een prijs van 100 EURO voor de beste posterpresentatie.