Algemeen

Algemeen

De Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) is de beroeps- en belangenorganisatie en de wetenschappelijke vereniging van nefrologen, nefrologen in opleiding (NIO) en wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van nierziekten. De NFN richt zich op de collectieve belangen van de leden, op de ontwikkeling en uitvoering van de beroepspraktijk en op de wetenschap. Zij wil hiermee kwalitatief hoogstaande zorg voor patiënten met nierziekten waarborgen en verdere ontwikkeling van de klinische en experimentele nefrologie bevorderen.

De NFN heeft veel aandacht voor het ontwikkelen en delen van kennis. Hiertoe organiseert zij onder meer ledenvergaderingen, voordrachten en congressen. Ook wisselt zij kennis en informatie uit met relevante instanties en organisaties in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld over  richtlijnen.

De NFN is bestuurlijk verbonden met het Landelijk Overleg Niertransplantatie (LONT) en met het kwaliteitsbureau Nefrovisie. Belangrijk vindt de NFN de samenwerking met de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), Nierstichting, andere medisch-specialistische verenigingen, en ook met organisaties van huisartsen, apothekers en paramedici. Verder zijn er nauwe banden met andere beroepsorganisaties die betrokken zijn bij de zorg voor nierpatiënten: V&VN Dialyse en Nefrologie (verpleegkundigen), DNN (diëtisten gespecialiseerd in nierziekten) en VMWN (maatschappelijkwerkenden in de nierzorg).

Financiële ondersteuningvan de Nierstichting maakt veel wetenschappelijk onderzoek mogelijk in diverse samenwerkingsverbanden: het open onderzoekprogramma, het Kolff programma en de Winterschool.

Internationaal is de NFN verbonden met onder meer de International Society of Nephrology (ISN) en de European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA).