Home

Zorginstituut Nederland heeft in een brief aan de minister van VWS het op 20 juli 2017 vastgestelde standpunt inzake baroflex activitatie bij therapieresistente essentiële hypertensie bekendgemaakt

Tijdens de Nederlandse Nefrologie Dagen 2017 in Veldhoven heeft het bestuur van de NFN voor de eerste keer de NFN publicatieprijzen uitgereikt.

26/09/2017 tot 30/09/2017

An interactive course for young practising nephrologists

Aim of the course: