Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor een kalenderjaar en elk jaar automatisch gecontinueerd.  

Contributietarieven 2024

  • Klinische leden: € 300,- 
  • Buitengewone leden: € 70,-
  • NIO’s € 65,- 
  • AIO's € 20,- 

Facturering
De contributie wordt jaarlijks (bij voorkeur) in het eerste kwartaal geïnd, u ontvangt een e-mail met een factuur. De originele factuur wordt slechts éénmaal verstrekt en kunt u gebruiken bij uw belastingopgave of declaratie in het ziekenhuis.

Beëindiging/wijziging van het lidmaatschap
Het NFN-lidmaatschap geldt voor de duur van een volledig kalenderjaar, tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Ook een wijziging naar Buitengewoon lid is uitsluitend per kalenderjaar te realiseren. Beëindiging of wijziging van het lidmaatschap dient uiterlijk op 1 november (twee maanden voor het nieuwe kalenderjaar) te geschieden, dit kan door een e-mail te sturen aan secr@nefro.nl