Links

Links

Internationale Nefrologische Richtlijnen

ERBP (European Renal Best Practice)
KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes)
KHA-CARI (Kidney Health Australia-Caring for Australasians with Renal Impairment)
NICE (National Institute for health and Care Excellence)

Trials

www.clinicaltrials.gov 

Nederlandse richtlijnen van andere organisaties

NHG-standpunten (Nederlands Huisarten Genootschap)
NIV Richtlijnen (Nederlandse Internisten Vereniging)
Richtlijnendatabase Federatie van Medisch Specialisten 
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid)
WIP (Werkgroep Infectie Preventie)

Registraties

ERA-EDTA Registry 
Nefrovisie-Nefrodata

Calculators 

Medical calculators UpToDate
Medical calculators
Online Nephrology Clinical Calculators
PD Kt/V calculator

Beroeps- en wetenschappelijke verenigingen

American Society of Nephrology
American Society of Transplantation
Dietisten Nierziekten Nederland
Deutsche Gesellschaft für Nephrologie
European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association
European Society for Organ Transplantation
European Vasculitis Society
FederatievanMedischSpecialisten
International Society of Nephrology
International Society for Peritoneal Dialysis
Nederlandse Hypertensie Vereniging
Nederlandse Internisten Vereniging
Nederlandse Transplantatie Vereniging
Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie
Renal Association UK
The Peter Morris Centre for evidence in Transplantation
The Transplantation Society
Vereniging van Dialyse Technici
V&VN Dialyse en Nefrologie
Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie

Patiëntenverenigingen

Nierpatienten Vereniging Nederland
Patientenfederatie Nederland

Overige

CBG (College ter beoordeling van geneesmiddelen)
Eurotransplant
Global Dialysis
Gobal Kidney Health Atlas
HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
Nederlandse Nefrologie Dagen
Nederlandse Transplantatie Stichting
NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg)
Niernieuws
Nierstichting
ZonMw
Zorgatlas (Nationale atlas Volksgezondheid, RIVM)
Zorginzicht (Zorginstituut)