Meer informatie over de richtlijnen

Meer informatie over de richtlijnen

De richtlijnen bevatten aanbevelingen van algemene aard. Het is de verantwoordelijkheid van de behandelend arts te beoordelen of de richtlijn in een individueel geval in de praktijk toepasbaar is. Er kunnen feiten of omstandigheden zijn waardoor, in het belang van een goede zorg voor de patient, van een richtlijn moet worden afgeweken.

Informatie in medische richtlijnen kan aan snelle verandering onderhevig zijn. Richtlijnen worden bij voortschrijdend inzicht teruggetrokken of gewijzigd. Het verdient de voorkeur om richtlijnen niet te downloaden, maar om altijd via nefro.nl de richtlijn te raadplegen.

Een aantal richtlijnen is door andere wetenschappelijke verenigingen ontwikkeld. Voor die onderwerpen wordt gelinkt naar de richtlijnen op de websites van die verenigingen. De NfN draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar wordt gelinkt.