Nefrovisie breidt Renine uit met COVID-19 gerelateerde vragen

Zowel op landelijk- als Europees niveau worden gegevens over COVID-19 infecties aan de kwaliteitsregistraties voor nierfunctievervanging toegevoegd. Dit is van belang om de effecten van deze ziekte op de dialysepopulatie in kaart te brengen en de gevolgen hiervan mee te nemen in rapportages en wetenschappelijke onderzoeken die gebaseerd zijn op Renine- en ERA-EDTA data. Het gaat om een zeer beperkte uitbreiding van de klinische gegevens in Renine.

Inmiddels zijn de contactpersonen van uw centrum verzocht om -vanaf heden- bij alle dialysepatiënten in uw centrum in Renine aan te geven of:

  • Een patiënt de diagnose COVID-19 heeft (gehad);

Is dit het geval, dan volgen er nog een paar vragen:

  • Wat is de datum van de diagnose COVID-19?
  • Is de patiënt positief getest voor COVID-19?
  • Is er sprake (geweest) van ziekenhuisopname door COVID-19?
  • Is er sprake (geweest) van IC opname door COVID-19?
  • Bij registratie van overlijden volgt een extra vraag: Is de patiënt overleden aan COVID-19?

U kunt dit eventueel met terugwerkende kracht invoeren.

De registratie vindt plaats onder de tab ‘Patiënt’ in de module patiëntbeheer van de centrumportal van Nefrodata.

Mocht u vragen hebben over de registratie van COVID-19 in Renine, dan kunt u mailen naar renine@nefrovisie.nl of servicedesk-nefrodata@sivz.nl.

Datum: 
dinsdag, 24 maart, 2020