Aanmelding NFN publicatieprijzen

Aanmelding NFN publicatieprijzen

maandag, 13 januari, 2020

Het bestuur van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) reikt prijzen uit, met als doelstelling om wetenschappelijk onderzoek en kwaliteit van zorg op het gebied van de Nefrologie in Nederland te stimuleren.

Hiertoe behoren ook een tweetal Publicatieprijzen, welke bestemd zijn voor Nederlandse wetenschappers, die in het afgelopen kalender jaar (2019) als coördinerend auteur de hoogst gewaardeerde publicatie vanuit het wetenschapsdomein van de Nefrologie op zijn/haar naam heeft. Deze prijzen betreffen dus niet alleen de Klinische Nefrologie, maar alle daar aan gerelateerde vakgebieden (o.a. Immunologie, Pathologie, Chirurgie, Sociale Geneeskunde etc.). Het betreft:

  • De Publicatie Prijs voor jonge onderzoekers (bestemd voor wetenschappers met een leeftijd tot 45 jaar)
  • De Publicatie Prijs voor gevestigde onderzoekers (geen leeftijdscriterium)

De prijzen bestaan uit een oorkonde en het recht een voordracht te houden over het onderzoek beschreven in de publicaties in een speciale sessie tijdens de Nederlandse Nefrologie Dagen. In deze sessie zullen ook de prijzen worden uitgereikt. De winnaars van de prijzen zullen kort ingeleid worden, waarbij de redenen voor het toekennen van de prijzen zullen worden benoemd.

Bij deze willen wij de leden van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie oproepen top-publicaties te kandideren, waarbij deze voordracht vergezeld moet gaan van een korte rationale, welke ook de naam van de voorgedragen auteur en diens/haar leeftijd moet bevatten.

Een commissie bestaande uit een twaalftal personen, welke uit hoofde van hun functie lid zijn, zullen de gekandideerde publicaties beoordelen en de uiteindelijke prijswinnaars bepalen.

U kunt uw kandidatuur / kandidaten opgeven per e-mail (secr@nefro.nl) met als deadline zondag 26 januari 2020 23.59 uur.