Baroreflex activatie als behandeling voor hypertensie niet vergoed in het basispakket

Baroreflex activatie als behandeling voor hypertensie niet vergoed in het basispakket

maandag, 21 augustus, 2017

Zorginstituut Nederland heeft in een brief aan de minister van VWS het op 20 juli 2017 vastgestelde standpunt inzake baroflex activitatie bij therapieresistente essentiële hypertensie bekendgemaakt. Men heeft geconcludeerd dat deze therapie niet voldoet aan het wettelijke criterium "stand van de wetenschap en praktijk" en derhalve niet kan worden vergoed of verstrekt ten laste van de basisverzekering.