Call for abstracts gecombineerde NND-NFN Fall meeting | NFN Publicatieprijzen | NFN-Nierstichting proefschriftprijzen

Call for abstracts gecombineerde NND-NFN Fall meeting | NFN Publicatieprijzen | NFN-Nierstichting proefschriftprijzen

dinsdag, 4 mei, 2021

Het bestuur en de voorbereidingscommissie van de Nederlandse Nefrologiedagen en het bestuur en de sectie wetenschap van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie nodigen u uit om één of meer abstracts in te dienen voor de virtuele Nederlandse Nefrologiedagen / NFN Najaarsvergadering 2021 die zullen plaatsvinden op 12 en 13 oktober a.s.

In 2021 staan “verleden”, “heden” en “toekomst” centraal en er zijn vooraanstaande nationale en internationale sprekers uitgenodigd om de diverse thema’s voor het voetlicht te brengen. Het voorlopige programma vindt u op de website 

Gezamenlijk wetenschappelijk programma
Omdat de NFN Najaarsvergadering (Fall Meeting) net als in 2020 gecombineerd wordt met het wetenschappelijke programma van de Nefrologiedagen betreft het hier een gezamenlijke call en zullen alle ingediende abstracts door beide commissies worden beoordeeld. Abstracts kunnen worden ingediend onder de categorieën medisch/klinisch en basaal wetenschappelijk.

Instructies voor het indienen van abstracts
Aanmelden van uw abstract doet u door u te registreren voor het congres en in stap 4 van de registratieprocedure uw abstract te uploaden. Het aanmelden van abstracts houdt in dat u zich verplicht deze te presenteren indien het abstract voor een orale of e-poster wordt geaccepteerd. De volledige instructie bereikt u met de volgende link 

 

NFN-Nierstichting Proefschriftprijs en NFN Publicatieprijzen
Ook dit jaar worden de NFN-Nierstichting Proefschriftprijs en de NFN Publicatieprijzen uitgereikt.
De instructies om mee te dingen naar de prijzen vindt u in onderstaande links.

Internistendagen 2021
Vanwege de samenloop met de Internistendagen, die zullen plaatsvinden op 13, 14 en 15 oktober 2021, is er besloten om op woensdagmiddag 13 oktober, tussen 16.15 uur en 16.45 uur, een sessie te organiseren die zowel in het programma van de Nefrologiedagen als in het programma van de Internistendagen zal worden opgenomen. Voorafgaand aan en na afloop van deze sessie zal er in het programma van de Nefrologiedagen extra aandacht aan de sessie worden gegeven. De gehele inhoud van de sessie zal op korte termijn bekend worden gemaakt en in het programmaschema van de Nefrologiedagen worden gepubliceerd. Deze sessie kunt u volgen als deelnemer van de Nefrologiedagen of als deelnemer van de Internistendagen.

Voor vragen en/of verdere informatie kunt u zich wenden tot info@nefrologiedagen.nl. Het secretariaat van de Nefrologiedagen is bereikbaar op 046-2021 300, op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

Wij zien uw abstracts en inzendingen voor de NFN-prijzen met belangstelling tegemoet.