Implementatie en nascholing richtlijn chronische nierschade (MDR CNS)

Implementatie en nascholing richtlijn chronische nierschade (MDR CNS)

vrijdag, 20 juli, 2018

Recent is de multidisciplinaire richtlijn chronische nierschade (MDR CNS) geautoriseerd (www.richtlijnendatabase.nl). Tevens is er een artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Wij brengen deze graag onder de aandacht en adviseren om in alle regio’s in Nederland nascholing te organiseren voor POH-ers, huisartsen en algemeen internisten in de eigen regio.

De huisartsen ontwikkelen momenteel ook nascholing via de NHG die tegelijkertijd met de MDR een NHG standaard chronische nierschade heeft geautoriseerd.

Gezamenlijke nascholing zal de interactie tussen 1e en 2e lijn kunnen bevorderen.

Als werkgroepleden namens de NFN en NIV hebben we 4 powerpoint presentaties ontwikkeld waarvan gebruikt gemaakt kan worden bij de nascholing over de MDR CNS in de regio’s:

Voor vragen en opmerkingen: info@nefrovisie.nl

Namens de werkgroepleden CNS,

Neelke van der Weerd, Ron Gansevoort en Marc Hemmelder