Kernboodschap RIVM 3e vaccinatie immuungecompromitteerden

Kernboodschap RIVM 3e vaccinatie immuungecompromitteerden

dinsdag, 14 september, 2021

Een specifiek deel van de patiënten met een ernstige afweerstoornis kan met een 3de vaccinatie een betere bescherming tegen het coronavirus krijgen. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of behandeling.

Voor Wie?

Veel mensen met een afweerstoornis zijn voldoende beschermd met twee COVID-19 vaccinaties. Binnen enkele groepen patiënten met een ernstige afweerstoornis zijn er mensen die na twee vaccinaties niet goed beschermd zijn tegen corona. Een aantal van deze patiënten kan met een 3de vaccinatie een betere bescherming bereiken. Deze specifieke groep mensen ontvangt vanaf oktober een uitnodiging van de medisch specialist voor een 3e vaccinatie. Zij kunnen bij de GGD een afspraak maken voor hun derde prik.

Het gaat om een specifieke groep van 200.000-400.000 patiënten, vanaf 12 jaar, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist voor één van deze aandoeningen of medicijnen/behandelingen:

• Na orgaantransplantatie;

• Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)*;

• Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR-T cel therapie*;

• Alle patiënten met een hematologische maligniteit waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bijv. chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, ziekte van Waldenström)*;

• Alle patiënten met een solide tumor die minder dan 3 maanden voor hun COVID-19 vaccinaties chemotherapie en/of immune checkpoint inhibitors toegediend kregen;

• Alle nierpatiënten, die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR <30ml/min^1.73m2 met immunosuppressiva;

• Alle nierdialyse patiënten;

• Personen met primaire immuundeficiëntie waarbij hun specialist dat geïndiceerd vindt** (** Lijst NIV);

• Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva:

o B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab;

o Sterk lymfopenie-inducerende medicatie: Fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten), Cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal);

o Mycofenolaat mofetil in combinatie met langdurig gebruik van 1 of meerdere andere immunosuppressiva

*indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest

Het RIVM heeft in een werkgroep aan medisch specialisten gevraagd bij wie een 3de vaccinatie een betere bescherming tegen corona kan geven. Deze medisch specialisten behandelen patiënten met ernstige afweerstoornissen. Hun advies is tot stand gekomen op basis van resultaten van medisch onderzoek, die tot nu toe bekend zijn. De onderzoeksresultaten laten zien dat een aantal groepen patiënten met een ernstige afweerstoornis na een eerste en tweede vaccinatie onvoldoende antistoffen tegen COVID-19 aanmaken. De verwachting is dat een deel van deze mensen na een 3de vaccinatie wel voldoende antistoffen kunnen aanmaken.

De meeste mensen met een afweerstoornis hebben na twee COVID-19 vaccinaties een goede bescherming opgebouwd. Deze mensen hebben geen 3de vaccinatie nodig en ontvangen daarom geen uitnodiging voor een 3de vaccinatie.

Wanneer/hoe

Vanaf oktober ontvangen de mensen die in aanmerking komen een uitnodiging van het ziekenhuis. Niet alle mensen ontvangen gelijk een uitnodiging, dat gebeurt verspreid en in sommige gevallen afhankelijk van lopende behandelingen. De ziekenhuizen sturen binnen een periode van enkele weken de uitnodiging naar hun patiënten. De vaccinatie gebeurt op een GGD priklocatie met een mRNA vaccin (Pfizer, Moderna). Mensen kunnen zelf telefonisch hun afspraak inplannen na ontvangst van de brief.

Na een 3e vaccinatie zullen niet al deze mensen met een ernstige afweerstoornis goed beschermd zijn. Het is op dit moment niet goed te voorspellen welke mensen ondanks een 3e vaccinatie nog steeds onvoldoende beschermd zullen zijn. Daarom blijft het belangrijk de basismaatregelen tegen het coronavirus te volgen en dat andere personen in het huishouden zich laten vaccineren.

Verschil 3e vaccinatie en booster

De 3e vaccinatie kan ervoor zorgen dat een aantal mensen die nog onvoldoende beschermd zijn na 2 vaccinaties, met de 3e vaccinatie een betere bescherming krijgen (opbouwen). Deze 3de vaccinatie is voor deze mensen onderdeel van de basisvaccinatie, die voor de meeste andere mensen uit 1 of 2 vaccinaties bestaat.

Dit is anders bij een booster. Een booster is een extra prikkel voor het afweersysteem, een oppepper, en die is voor mensen die na 1 of 2 vaccinaties initieel wel voldoende bescherming opgebouwd hebben, maar bij wie de bescherming is afgenomen (na verloop van tijd). De Gezondheidsraad heeft hierover op 14 september geadviseerd (link naar www.gezondheidsraad.nl/ )

Informatie online (Q&A’s): https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/immuungecompromitteerden