Maria ter Welle Prijs 2020

Maria ter Welle Prijs 2020

dinsdag, 17 september, 2019

De Maria ter Welle Prijs is een uiting van waardering voor een individuele zorgverlener, uit een van de drie beroepsgroepen van verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden en diëtisten, die zich heeft onderscheiden in het werk voor nierpatiënten.

Niet de beloning van een specifiek initiatief maar langdurige inzet en invloed over de breedte van het vak, in de directe patiëntenzorg maar ook daarbuiten, wordt met de Maria ter Welle Prijs gehonoreerd.

U kunt een kandidaat aanmelden tot 20 november 2019 via het voordrachtfomulier.

De Maria ter Welle Prijs is een initiatief van de Nierstichting en de Willem Kolff Stichting die in principe jaarlijks wordt toegekend. De Prijs is een eerbetoon bestaande uit een medaille die door de Willem Kolff Stichting ter beschikking wordt gesteld, een oorkonde en een bedrag van € 2.000 dat besteed kan worden aan opleidingen of congressen voor vakmatige en/of persoonlijk ontwikkeling.

Meer informatie:

De Maria ter Welle Prijs wordt uitgereikt op het symposium Samen Sterk, dat elk jaar in januari wordt georganiseerd door de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en de Nierstichting, en waar zorgverleners en patiënten elkaar ontmoeten.