NFN bestuurslid Anita van Eck van der Sluijs gepromoveerd

NFN bestuurslid Anita van Eck van der Sluijs gepromoveerd

donderdag, 23 maart, 2023

Op 23 maart heeft Anita van Eck van der Sluijs, internist-nefroloog in het Deventer Ziekenhuis en secretaris van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie, met succes haar proefschrift getiteld “End-stage kidney disease: towards shared decision-making and patient-reported outcomes” verdedigd.

Het proefschrift laat zien dat betrokkenheid van zorgverleners en beschikbaarheid van effectieve zorgsystemen, waarin goede praktijkvoorbeelden zijn opgenomen, van groot belang zijn voor optimale patiëntenvoorlichting en Samen beslissen. Daarnaast blijken ‘traditionele’ klinische uitkomsten te verschillen tussen hemodialyse en peritoneale dialyse, met een hoger risico op bloedingen bij hemodialyse patiënten, maar een hoger risico op ziekenhuisopname voor peritoneale dialyse patiënten, vooral door infecties. Bovendien leiden infecties tot een hoger risico op techniek falen.

Een belangrijke patiëntgerapporteerde uitkomst is gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, maar het effect van de verschillende dialysevormen op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven is nog onbekend.

Samenvattend, laat dit proefschrift een verschuiving zien richting Samen beslissen en het belang van patiëntgerapporteerde uitkomsten voor patiënten met eindstadium nierfalen. 
 

Proefschrift-Anita1.png

Namens het gehele NFN bestuur van harte gefeliciteerd!