NFN en V&VN Dialyse&Nefrologie roepen op tot vervroegd vaccineren dialyseverpleegkundigen

NFN en V&VN Dialyse&Nefrologie roepen op tot vervroegd vaccineren dialyseverpleegkundigen

maandag, 4 januari, 2021

Namens de Nederlandse Federatie voor Nefrologie en V&VN Dialyse &Nefrologie is aan LNAZ, RIVM en Gezondheidsraad een oproep gedaan om dialyseverpleegkundigen gelijktijdig met het personeel van IC’s en COVID-19 afdelingen tegen SARS-CoV-2 te vaccineren.

Dialyseverpleegkundigen voeren dialysebehandelingen uit bij dialysepatiënten die positief voor SARS-CoV-2 zijn. Deze dialysepatiënten komen hiervoor 3-4 keer per week naar de dialyseafdeling vanaf de COVID-19-verpleegafdeling in het ziekenhuis of vanuit hun eigen huis. De kans van besmetting van deze verpleegkundigen en de kans dat zij SARS-CoV-2 overdragen op andere (dialyse)patiënten is identiek aan die van verpleegkundigen die werken op een COVID-19 verpleegafdeling.

Daarnaast is de beschikbare capaciteit van dialyseafdelingen momenteel zeer kritisch: door o.a. reductie van de operatieprogramma’s in 2020 zijn er minder niertransplantaties uitgevoerd. De dialyseafdelingen zijn daardoor overvol, terwijl er door personele onderbezetting (ontstaan voor 2020) en uitval door COVID-19 of inefficiënte inzet door COVID-19-isolatiemaatregelen minder personeel beschikbaar is dat ook minder efficiënt kan werken.

Voor reacties: secr@nefro.nl