NFN Publicatieprijzen en NFN-Nierstichting Proefschriftprijs 2017

NFN Publicatieprijzen en NFN-Nierstichting Proefschriftprijs 2017

woensdag, 30 mei, 2018

 

Tijdens de Nederlandse Nefrologie Dagen te Veldhoven werd een drietal prijzen namens de NFN uitgereikt. Het betrof:
 
De NFN Publicatieprijs 2017 voor Jonge Onderzoekers. Deze werd uitgereikt aan prof. dr. Ewout Hoorn (Erasmus UMC Rotterdam) voor zijn publicatie: A Missense Mutation in the Extracellular Domain of ?-ENaC Causes Liddle Syndrome.  J Am Soc Nephrol 2017; 28: 3291-3299. Het onderwerp beschreven in dit artikel betreft weliswaar een zeer zeldzame aandoening, maar is een fraai voorbeeld van integratieve geneeskunde, waarbij een nefrologische observatie, via genetisch en elektrofysiologisch onderzoek, uiteindelijk resulteert in meer inzicht over het ontstaan van hypertensie.
 
De NFN Publicatieprijs 2017 voor Gevestigde Onderzoekers. Winnaar was dr. Mark Dessing (voorheen AMC/UvA Amsterdam) met zijn publicatie: Depletion of Gut Microbiota Protects against Renal Ischemia-Reperfusion Injury. J Am Soc Nephrol. 2017;28:1450-1461. Dit artikel opent mogelijkheden om via beïnvloeding van het darm microbioom tot minder acute nierschade te komen. Dit zou bijvoorbeeld tot een betere kwaliteit van donornieren kunnen leiden, indien de donor met antibiotica gepreconditioneerd wordt.  
 
De NFN-Nierstichting Proefschriftprijs 2017. Voor deze prijs waren drie kandidaten uitgezocht uit een 13-tal aangemelde proefschriften. Het betrof:
- Dr. Rik Olde Engberink (Universiteit van Amsterdam): “Clinical impact of non-osmotic sodium storage.”
- Dr. Niek Casteleijn (Rijksuniversiteit Groningen): “ADPKD. Beyond growth and decline.”
- Dr. Lisa Martial (Katholieke Universiteit Radboud, Nijmegen): “Individualized drug dosing – it’s all about concentrations.”
De drie kandidaten hebben elk een voordracht van een half uur gehouden. Op grond van deze voordrachten heeft de jury dr. Rik Olde Engberink uitgekozen als uiteindelijke winnaar. In zijn presentatie nam hij het publiek op zeer enthousiaste manier mee, beginnend met waarnemingen over natriumhomeostase, welke niet met de gangbare theorieën verklaard kunnen worden, tot en met experimenten uitgevoerd met potentiële astronauten op een Mars missie tot en met interventie-onderzoek. In zijn geheel is dit werk aanleiding tot het postuleren van een hypothese dat er ook non-osmotische natrium opslag is, met name in de huid door de daar aanwezige proteoglycanen. Naast een oorkonde werd door de Nierstichting ook een bedrag van 1000 Euro aan de prijswinnaar uitgereikt.