Call for Abstracts NFN Scientific Fall Symposium

Call for Abstracts NFN Scientific Fall Symposium

maandag, 13 juli, 2020

(Click here for English version)

Het jaarlijkse NFN Wetenschappelijke Najaarssymposium zal dit jaar als een parallel programma worden geïntegreerd in de online Nederlandse Nefrologiedagen op woensdag 14 oktober 2020.

Het bestuur van de Sectie Wetenschap van de NFN nodigt u dan ook als vanouds van harte uit om abstracts voor het NFN Najaarssymposium in te dienen via een e-mail met een Word file als attachment naar: najaarsvergadering2020@gmail.com

Het NFN Najaarssymposium bestrijkt alle aspecten van experimenteel, klinisch en epidemiologisch nieronderzoek.
De mogelijkheid bestaat om de voor de ASN Kidney Week 2020 ingediende abstracts ook in te zenden voor het NFN Najaarssymposium.
Heeft u begin dit jaar al een abstract ingestuurd voor de Nederlandse Nefrologiedagen? Dan is dit uw kans om uw up-to-date nieuwe data ter presentatie in te sturen! N.B. Het is niet de bedoeling om uw reeds geaccepteerde NND abstract nogmaals in te zenden naar het NFN Najaarssymposium.

Instructies voor het opstellen van het abstract voor het NFN Najaarssymposium:

  • Microsoft Word format
  • Maximaal 1 A4
  • Times New Roman font 12
  • Marges pagina: rondom 2,5 centimeter
  • Indeling: Titel, auteurs, affiliaties, Objective, Methods, Results, Conclusion
  • Taal: Engels

Abstract submission deadline: vrijdag 4 september, 23.59 uur

In de week van 25 september volgt bericht over de acceptatie van het abstract als oral of poster presentatie.

Dit jaar zijn er wederom prijzen te winnen door presenterende onderzoekers (promovendi en junior postdocs). De 1ste, 2de en 3de prijs voor de orale presentaties zijn, respectievelijk, 500, 250 en 100 EURO. Daarnaast is er een prijs van 100 EURO voor de beste posterpresentatie.

Met vriendelijke groet,
 

Tom Nijenhuis en Johan van der Vlag
(Secretarissen Sectie Wetenschap NFN)