NierstichtingChallenge 2020 is open!

NierstichtingChallenge 2020 is open!

dinsdag, 10 september, 2019

Patiënten met nierfalen hebben behoefte aan flexibele, patiëntgerichte zorg. De Nierstichting daagt alle zorgprofessionals uit om concrete ideeën voor verbetering van de zorg voor patiënten met nierfalen in te dienen. Het thema van deze nieuwe uitdaging is ‘Zorg dichtbij de patiënt’.

Ideeën indienen kan tot 1 november 2019 via: https://www.nierstichting.nl/professionals/nierstichtingchallenge/

Innovatieve ideeën om de zorg voor nierpatiënten te verbeteren
Zorgprofessionals die werken met patiënten met nierfalen kennen de behoeften van hun patiënten door en door. Zij hebben vanuit de dagelijkse praktijk allerlei goede, innovatieve ideeën waarmee de zorg verder verbeterd kan worden. Waardoor de patiënt meer vrijheid en autonomie krijgt, ondersteuning waar nodig en meer mogelijkheden heeft voor zelfregie. Deze ideeën kunnen nu meedoen aan de NierstichtingChallenge!

Thema: Zorg dicht(er)bij de patiënt
De insteek voor de NierstichtingChallenge 2020 is om met innovatieve verbeterprojecten de zorg dichterbij de patiënt te brengen.  Dit kunnen projecten zijn die bijdragen aan verdere verbetering van de zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de patiënt en of projecten gericht op het behoud en versterken van de eigen regie van de patiënt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoe kun je de patiënt meer en actiever betrekken bij de eigen behandeling?
  • Hoe kun je ouders van kinderen praktisch ondersteunen bij de zorg voor een kind met een nierziekte?
  • Hoe krijgen patiënten meer grip op hun medicijngebruik?
  • Hoe kun je de patiënt praktische ondersteuning en begeleiding bieden bij het werken aan de eigen leefstijl in de thuissituatie?
  • Hoe kun je zorgen dat thuisdialyse voor zo’n groot mogelijke groep dialysepatiënten een reële optie wordt?
  • Hoe kun je zorgen voor zo efficiënt mogelijk contact tussen zorgverlener en patiënt?
  • Hoe kun je zorgen dat patiënten zelfstandig en thuis betrouwbare metingen kunnen doen?
  • Hoe kun je zorgen voor een sociale omgeving die goed genoeg op de hoogte is om de juiste ondersteuning te bieden?

Wie kan meedoen?
Alle zorgprofessionals die werken met patiënten met nierfalen kunnen hun ideeën bij ons aandragen. Meer weten over het onderzoek of informatie over aanmelden kun je vinden op de pagina’s op onze website: https://www.nierstichting.nl/professionals/nierstichtingchallenge/