Advies Gezondheidsraad: patienten met ernstig nierfalen, dialyse patiënten en transplantatie patiënten expliciet genoemd in de vaccinatiestrategie

Advies Gezondheidsraad: patienten met ernstig nierfalen, dialyse patiënten en transplantatie patiënten expliciet genoemd in de vaccinatiestrategie

donderdag, 4 februari, 2021

Op 4 februari 2021 heeft de gezondheidsraad een nieuw advies uitgebracht: Covid-19 vaccinatie AstraZeneca vacccin

In dit advies worden patiënten van 18 jaar en ouder met ernstig nierfalen, dialyse en orgaantransplantatie nu expliciet genoemd in de vaccinatiestrategie.

Volgens het advies moeten deze patienten een mRNA vaccin (Moderna-vaccin) krijgen.

Er is geen concrete datum waarop vaccinatie van start wordt gegaan, dit hangt waarschijnlijk af van de data waarop vaccins worden afgeleverd.

Er zijn vooralsnog geen gegevens over de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin bij mensen jonger dan 18 jaar.

Reactie minister De Jonge

In een brief aan de kamer d.d.5 februari heeft de minister laten weten dat hij nog niet weet hoe hij het advies van de GR met betrekking tot vaccinatie van groepen met medische vaccinatie moet uitvoeren. Uit de brief:

"In het advies van de Gezondheidsraad wordt vastgesteld dat er een aantal patiëntgroepen zijn dat een hoger risico heeft op een ernstig ziektebeloop van COVID-19, vergelijkbaar met dat van mensen rond 70 jaar. De Gezondheidsraad adviseert deze groep gelijktijdig met de 70-jarigen te vaccineren, gezien het hogere gezondheidsrisico dat deze groep heeft. Het gaat om de volgende patiëntgroepen:

  • Patiënten met hematologische maligniteit gediagnosticeerd in de laatste 5 jaar;
  • Patiënten met ernstig nierfalen of dialyse;
  • Patiënten na orgaan- of beenmergtransplantatie;
  • Patiënten met primaire immuundeficiëntie.

Deze groepen zouden met een mRNA-vaccin gevaccineerd moeten worden, omdat de verwachting is dat deze bij deze specifieke patiënten beter werken. Ter opvolging van het advies van de Gezondheidsraad, kom ik zo spoedig mogelijk terug omdat de beschikbare Moderna en BioNTech/Pfizer vaccins voor de komende tijd toebedeeld zijn."

Reacties naar: CoordinatieCovid@nefro.nl