Oproep aan RIVM, Gezondheidsraad en VWS tot vervroegde vaccinatie tegen SARS-CoV-2 voor dialysepatiënten en patiënten die kandidaat zijn voor een (pre-emptieve) niertransplantatie of op korte termijn moeten starten met dialyse.

Oproep aan RIVM, Gezondheidsraad en VWS tot vervroegde vaccinatie tegen SARS-CoV-2 voor dialysepatiënten en patiënten die kandidaat zijn voor een (pre-emptieve) niertransplantatie of op korte termijn moeten starten met dialyse.

maandag, 4 januari, 2021

Namens de organisaties NFN, V&VN Dialyse&Nefrologie, NVN en Nefrovisie is er afgelopen weekend een brandbrief gestuurd aan RIVM, Gezondheidsraad en VWS om dialysepatiënten en patiënten die kandidaat zijn voor een (pre-emptieve) niertransplantatie of op korte termijn moeten starten met dialyse vervroegd te vaccineren.

Belangrijkste argumenten:

  • Hoge mortaliteit: De Europese ERA-CODA registratie heeft laten zien dat SARS-CoV-2 infecties bij dialysepatiënten gepaard gaan met een hoge mortaliteit (25%) in geval van ziekenhuisopname.
  • Frequent bezoek dialysecentrum met hoge kans op besmetting: Hemodialysepatiënten komen 3x/week met de taxi naar het ziekenhuis om daar vervolgens enkele uren behandeld te worden op zalen met meerdere patiënten.
  • Ernstig belemmerde bedrijfsvoering dialysecentra: Een SARS-CoV-2 infectie binnen een dialyse-afdeling leidt tot grote logistieke problemen omdat hemodialyse in isolatie slechts beperkt mogelijk is, en meer inzet van dialyseverpleegkundigen vergt. Besmetting van dialyseverpleegkundigen zal leiden tot minder capaciteit van en mogelijk tekort aan niet uitstelbare dialysebehandelingen.
  • Verhoogde kwetsbaarheid patiënten gedurende de eerste maanden na transplantatie: door de noodzakelijke hoge dosering immuunsuppressie zijn deze getransplanteerden extra kwetsbaar bij een SARS-CoV-2 besmetting (grote kans op gecompliceerd beloop met langdurig IC verblijf, verlies van donororgaan en overlijden). In deze fase reageren mensen verminderd op vaccinaties. Mogelijk zijn veel ernstige complicaties te voorkomen door deze patiënten voorafgaande aan hun niertransplantatie te vaccineren.

Voor reacties: secr@nefro.nl