Oproep voor kandidaten NFN - Nierstichting Proefschriftprijzen 2021

Oproep voor kandidaten NFN - Nierstichting Proefschriftprijzen 2021

maandag, 13 december, 2021

Ook dit jaar bestaat er de mogelijkheid voor promovendi mee te dingen naar de jaarlijkse NFN-Nierstichting proefschriftprijs.

Naast een prijs van € 1000,- en een oorkonde voor de winnaar zijn er twee prijzen van € 250,- voor de twee andere genomineerden.

De prijzen worden financieel mogelijk gemaakt door een donatie van de Nierstichting. De prijzen worden uitgereikt tijdens de Nederlandse Nefrologie Dagen die van maandagavond 20 tot en met woensdag 22  juni 2022 in Veldhoven gehouden worden.

Om in aanmerking te komen voor de prijzen dienen de proefschriften gerelateerd te zijn aan een promotie binnen het aandachtsgebied nefrologie in het kalenderjaar 2021. De proefschriften zullen beoordeeld worden door een jury, waarbij criteria onder andere zijn:

  • originaliteit, innovatie en zorgvuldigheid van het onderzoek,

  • wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek en

  • impact voor de patiëntengroep.

De inzenders van de drie als best beoordeelde proefschriften worden uitgenodigd om tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen een korte presentatie over hun proefschrift te geven. De jury bepaalt naar aanleiding van de presentaties wie de uiteindelijke winnaar is van de proefschriftprijs.

Om in aanmerking te komen voor de proefschriftprijs dient u vóór 25 januari 2022:

  • zich verplicht als deelnemer in te schrijven voor de NND 2022. Indien blijkt dat uw proefschrift tot de drie genomineerden behoort, ontvangt u van de organisatie een uitnodiging en worden uw congreskosten gerestitueerd, mits u uw proefschrift heeft gepresenteerd en uw betaling door de organisatie is ontvangen.

  • per e-mail een exemplaar van uw proefschrift in pdf format te sturen naar: secr@nefro.nl. Deze e-mail moet ook de titel van uw proefschrift, uw naam en promotiedatum bevatten, en een publicatielijst met de impact-factoren van de tijdschriften waarin de publicaties opgenomen in het proefschrift verschenen zijn.

Deadline voor inzending: maandag 24 januari '22 om 23.59 uur!