Oproep voor kandidaten NFN - Nierstichting Proefschriftprijzen 2022

Oproep voor kandidaten NFN - Nierstichting Proefschriftprijzen 2022

maandag, 12 december, 2022

Ook dit jaar bestaat er de mogelijkheid voor promovendi mee te dingen naar de jaarlijkse NFN-Nierstichting proefschriftprijs.

Er zijn drie prijzen te vergeven: een prijs van € 1000,- voor de winnaar en twee prijzen van € 250,- voor de twee andere genomineerden. De prijzen worden financieel mogelijk gemaakt door een donatie van de Nierstichting. 

Om in aanmerking te komen voor de prijzen dienen de proefschriften gerelateerd te zijn aan een promotie binnen het aandachtsgebied nefrologie in het kalenderjaar 2022. De proefschriften zullen beoordeeld worden door een jury, waarbij criteria onder andere zijn:

  • originaliteit, innovatie en zorgvuldigheid van het onderzoek,

  • wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek en

  • impact voor de patiëntengroep.

De inzenders van de drie als best beoordeelde proefschriften worden uitgenodigd om tijdens de Nederlandse Nefrologie Dagen een korte presentatie over hun proefschrift te geven. De jury bepaalt naar aanleiding van de presentaties wie de uiteindelijke winnaar is van de proefschriftprijs. De Nederlandse Nefrologie Dagen worden gehouden op dinsdag 28 en woensdag 29 maart 2023 in Veldhoven.

Om in aanmerking te komen voor de proefschriftprijs dient u per e-mail een exemplaar van uw proefschrift in pdf format te sturen naar: secr@nefro.nl. Deze e-mail moet ook de titel van uw proefschrift, uw naam en promotiedatum bevatten.

Tevens moet u als deelnemer zijn ingeschreven voor de NND 2023. ​​​​Indien uw proefschrift tot de drie genomineerden behoort, ontvangt u van de organisatie een uitnodiging en worden uw congreskosten gerestitueerd (mits u uw proefschrift heeft gepresenteerd en uw betaling door de organisatie is ontvangen).

Deadline voor inzending: vrijdag 20 januari 2023 om 23.59 uur!