Samen beslissen in de regio

Samen beslissen in de regio

donderdag, 6 februari, 2020

NVN en regionale nierpatiëntenverenigingen bundelen de krachten

Door samen te beslissen ontvangen patiënten meer passende informatie, zijn ze beter in staat een keuze te maken en zijn ze tevredener over het proces van besluitvorming. Samen beslissen volgens het model van Elwyn staat dan ook opgenomen in de richtlijn ‘Nierfunctievervangende behandeling, wel of niet?’. Het gebruik van keuzehulpen als de 3 Goede Vragen, Consultkaarten en Nierwijzer wordt daarbij geadviseerd.

Samen beslissen in de praktijk

Uit een peiling van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)[1] in 2018 bleek dat 85% van de patiënten ervoer dat Samen beslissen werd toegepast. Zij gaven echter ook aan onvoldoende op de hoogte te zijn gebracht van alle mogelijke behandelvormen bij het kiezen voor een nierfunctievervangende behandeling. Verder ontving minder dan 40% de Consultkaarten of informatie over de Nierwijzer. Onderzoek van de ‘Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes’ (DOMESTICO) onder patiënten en zorgverleners toonden vergelijkbare cijfers. Verdiepende gesprekken met zorgverleners[2] maakten duidelijk dat voor hen de relatie van de keuzehulpen met Samen beslissen onvoldoende helder was en ook niet duidelijk was hoe zij de keuzehulpen in de praktijk konden inzetten.

Handreiking & workshop voor zorgverleners

Dit was voor de NVN en DOMESTICO aanleiding om een handreiking ‘Samen beslissen bij nierfunctievervangende behandeling voor zorgverleners’ te maken. Deze uitgave is te downloaden of aan te vragen via secretariaat@nvn.nl. Aansluitend op de handreiking hebben de NVN en DOMESTICO de workshop ‘Van voorlichting naar dialoog’ ontwikkeld, die zorgverleners in verschillende ziekenhuizen inmiddels hebben gevolgd. De zelfstandige Regionale NierpatiëntenVerenigingen (RNV’s) en de NVN bundelen nu hun krachten om Samen beslissen regionaal te bevorderen. Een adviesgroep van zorgverleners ondersteunt hen daarbij.

Wat doen de RNV’s?

In het project ‘Samen beslissen in de regio’ ontvangen patiëntvertegenwoordigers van de RNV’s eerst zelf een training over Samen beslissen en de keuzehulpen. Vervolgens gaan zij in gesprek met de afdeling nefrologie van het ziekenhuis in hun regio om na te gaan hoe het Samen beslissen bij de keuze voor een nierfunctievervangende behandeling daar is georganiseerd. En wat zij eventueel samen kunnen doen om het proces verder te verbeteren. In totaal 10 afdelingen nefrologie kunnen daarbij de workshop ‘Van voorlichting naar dialoog’ gratis via de RNV in hun regio volgen! De workshop is inmiddels geaccrediteerd en kan in 2020 óp de afdeling nefrologie worden georganiseerd.

Patiënten zelf versterken

Een volgende stap is om nierpatiënten zelf te versterken bij het maken van keuzes. Een aantal RNV’s gaat daarvoor in hun regio de bijeenkomst ‘Goed voorbereid op het gesprek met je zorgverlener’ organiseren. Ook dit stemmen zij af met de afdeling nefrologie in hun regio.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het project Samen beslissen in de regio, of wilt u uw afdeling nefrologie aanmelden voor de gratis workshop ‘Van voorlichting naar dialoog’ voor zorgverleners? Neem dan contact op met Karen Prantl, beleidsmedewerker Kwaliteit & Onderzoek bij de NVN via prantl@nvn.nl of 035 – 691 21 28.

Het programma samen beslissen in de regio is mogelijk gemaakt door ZonMw via het programma "voor elkaar".
 

 

 

 

[1] Online peiling Samen beslissen, Consultkaarten en Nierwijzer (2018)  

[2] Het gebruik van Keuzehulpen, motieven kansen en drempels bij zorgverleners (2018)