Uitleg regeling "gratis verstrekking beschermingsmiddelen voor patiënten met een ernstige afweerstoornis"

Uitleg regeling "gratis verstrekking beschermingsmiddelen voor patiënten met een ernstige afweerstoornis"

dinsdag, 25 januari, 2022

De regeling voor gratis beschermingsmiddelen voor patiënten met een ernstige afweerstoornis leverde discussie op, met name over de term thuisisolatie. Het Ministerie van VWS geeft duidelijkheid: alleen kwetsbare nierpatiënten die hun contacten tot een minimum hebben beperkt, komen in aanmerking voor een gratis maandelijks pakket mondkapjes en zelftesten.

De afgelopen weken ontving de NVN veel vragen over de verstrekking van gratis mondkapjes en zelftesten door de Rijksoverheid. Niertransplantatiepatiënten, mensen met een (zeer) ernstig verminderde nierfunctie en dialysepatiënten die in thuisisolatie zitten komen daarvoor in aanmerking.

Vooral over de term thuisisolatie ontstond discussie. De definitie daarvan was niet duidelijk en daardoor liepen de interpretaties over wie wel en wie niet in aanmerking komen voor beschermingsmiddelen uiteen. Dit heeft voor vervelende gesprekken gezorgd in de apotheken. En voor teleurstelling en onbegrip bij patiënten. De NVN heeft het Ministerie van VWS om opheldering gevraagd en kreeg de volgende reactie:

"De regeling is bedoeld voor kwetsbare mensen die in langdurige thuisisolatie zitten; dit zijn mensen die - met oog op hun kwetsbare gezondheid en extra risico’s die zij lopen bij een besmetting - hun contacten tot een minimum hebben beperkt. Met de gratis beschermingsmiddelen kunnen zij toch noodzakelijk bezoek (zoals mantelzorgers of hulpverleners) ontvangen en hen een zelftest aanbieden, of naar hun medische afspraken gaan."

De regeling is niet voor mensen die een gewoon sociaal leven hebben en graag een extra veiligheidscheck willen inbouwen.

Voor de regeling zie het nieuwsbericht op de website van de NVN