Vascoscope in race voor Ureka Mega Challenge

Vascoscope in race voor Ureka Mega Challenge

woensdag, 2 december, 2015

Op woensdag 9 december is de finale van de Ureka Mega Challenge, een innovatiewedstrijd binnen het UMCU.

De Vascoscope is één van de vier kandidaten.

Doel van het Vascoscope project is de ontwikkeling van een klein en handig echoapparaat specifiek bedoeld voor aanprikken van de vaattoegang.

Het project is een nauw samenwerkingsverband tussen het UMCU en een aantal private partijen. De Nierstichting heeft een “opstartsubsidie” ter beschikking gesteld en de Nierpatienten Vereniging is ook nadrukkelijk betrokken.

Belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen dit initiatief ondersteunen. Dus ga naar:  http://www.vriendenumcutrecht.nl/actueel/ureka en stem op Vascoscope!!!!!!!!!!!!!

Vraag dit ook aan familie, vrienden, buren etc. etc.!!

Dank namens Vascoscope team,

Peter J Blankestijn