Vluchtelingen met nierziekten uit Oekraïne

Vluchtelingen met nierziekten uit Oekraïne

woensdag, 9 maart, 2022

Het bestuur van de NFN houdt de situatie rond de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die daar het gevolg van is, nauwlettend in de gaten.

In Nederland is er nog geen sprake van een grote vraag naar nefrologische zorg (dialyse), hoewel een enkeling zich bij een dialysecentrum heeft gemeld en wordt opgevangen.

Wel is besloten een multidisciplinair coördinatieteam (CT) rond deze crisis in het leven te roepen. Er zijn contacten gelegd met de Nierstichting, de Nederlandse Vereniging van Nierpatiënten en V&VN Dialyse&Nefrologie. Dit CT Oekraïne, zal onder voorzitterschap staan van Marc ten Dam, uitvoerend bestuurder Nefrovisie, en zal in actie komen zodra de situatie dit vergt.

Er een e-mailadres geopend om vragen op dit gebied te kunnen beantwoorden: CT-Oekraine@nefro.nl en er is een connectie gelegd met Vluchtelingenwerk Nederland.

Ook internationaal vanuit de European Renal Association (ERA) wordt de situatie gemonitord en wordt de NFN op de hoogte gehouden. Zie het ERA persbericht