NIO dag Hypertensie

NIO dag Hypertensie

Locatie: 
Nefrovisie, Moreelsepark 1, Utrecht
Aanvang: 
9.00 uur
Voorzitter: 
Dr. PJ. (Peter) Blankestijn, UMCUtrecht

Zie voor het programma de bijlage