NIO dag Chronische Nierschade

NIO dag Chronische Nierschade

Locatie: 
Nefrovisie, Moreelsepark 1, Utrecht
Aanvang: 
9.00 uur
Voorzitter: 
Dr. A. Nurmohamed