NIO dagen Kindernefrologie (19 nov 2021 en 26 nov 2021)

NIO dagen Kindernefrologie (19 nov 2021 en 26 nov 2021)

Locatie: 
Nefrovisie, Moreelsepark 1, Utrecht
Aanvang: 
9.00 uur
Voorzitter: 
Eiske Dorresteijn, kinderarts-nefroloog, ErasmusMC-Sophia Kinderziekenhuis