NIO dag Kindernefrologie (informatie volgt medio september 2021)

NIO dag Kindernefrologie (informatie volgt medio september 2021)

Locatie: 
Nefrovisie, Moreelsepark 1, Utrecht
Aanvang: 
9.00 uur
Voorzitter: 
E. Dorresteijn, kindernefroloog Erasmus MC/Sophia