NIO dag Acute nierinsufficiëntie (21 en 28 januari 2022)

NIO dag Acute nierinsufficiëntie (21 en 28 januari 2022)

Locatie: 
Nefrovisie, Moreelsepark 1, Utrecht
Voorzitter: 
Dr. M. Eijgelsheim en prof. dr. C. Stegeman, internist-nefrologen UMC Groningen