NIO avonden Acute nierinsufficiëntie: 15 feb, 8, 15 en 24 maart 2022

NIO avonden Acute nierinsufficiëntie: 15 feb, 8, 15 en 24 maart 2022

Locatie: 
TEAMs
Voorzitter: 
Dr. M. Eijgelsheim en prof. dr. C. Stegeman, internist-nefrologen UMC Groningen

Gezien de huidige Corona maatregelen en druk die een en ander geeft, is gekozen voor een alternatieve volledige online invulling van het onderwijs over het onderwerp acute nierinsufficiëntie.

Aangezien online onderwijs volgen maar ook geven toch veel meer energie en concentratie lijkt te vragen dan fysiek onderwijs, is de dag ook opgeknipt in een viertal online bijeenkomsten (Teams) van 75 min.

De leerstof wordt gevormd door  NephSAP vol. 18, nr. 2 (May 2019) Acute Kidney Injury and Critical Care Nephrology (helaas is de voor 2021 geplande nieuwe versie over dit onderwerp tot op heden niet verschenen). Mocht je zelf geen ASN lid zijn, er is vast in je omgeving iemand die dat wel is en de pdf voor je ter beschikking kan stellen. Daarnaast wordt per avond aanvullende leerstof bekend gemaakt. Bij deze leerstof horen 5-8 vragen die voorafgaand in Socrative moeten worden gemaakt. De leerstof en de de instructie voor de beantwoording van de vragen voor 15 feb, 8 en 15 maart vindt u in de bijlage bij dit bericht.

Inmiddels is ook het programma voor 24 maart gepubliceerd. In het programma zijn links opgenomen naar een 5-tal artikelen. Het programma en de artikelen zijn ook als bijlage bij deze publicatie opgenomen.

De vragen in Socrative voor dinsdag 8, dinsdag 15 maart  en donderdag 24 maart staan nu open. 

De NephSAP kent aan het einde een 30-tal multiple choice vragen. Het is verstandig die vragen te maken. Zie links naar MC vragen en bijbehorende "omrekening naar SI eenheden". Kijk hierbij met name naar de vragen: 2, 4-6, 8, 10-12, 14, 16-19, 21, 22, 25-28 en 30 (pg. 111 -118).

Voor het succesvol afronden van deze NIO-dag dien je minimaal 3 van de 4 bijeenkomsten volledig aanwezig te zijn.
 
Programma:

Dinsdag 15 februari 2022: 20.00 – 21.15
Acute nierinsufficiëntie: oorzaken, epidemiologie en diagnostiek

Dinsdag 8 maart  2022: 20.00 – 21.15
Nierfunctie vervangende therapie bij acute nierinsufficiëntie
 
Dinsdag 15 maart 2022: 20.00 – 21.15
Plasmafiltratie en -ferese, high cut-off membrane dialyse, hemoperfusie
Tubulointerstitiële nefritis / check-point inhibitor geassocieerde AKI
 
Donderdag 24 maart  2022: 20.00 – 21.15
Nefrologische therapieën bij intoxicaties
 
Mark Eijgelsheim
Coen Stegeman

Aanmelding
U kunt zich aanmelden via secr@nefro.nl:

De opleidingsdagen zullen online via TEAMs plaatsvinden. Graag bij aanmelding uw emailadres vermelden dat gebruikt kan worden voor TEAMs meeting

Na aanmelding ontvangt u een factuur. Na betaling is uw inschrijving definitief.