NIO dag acute nierinsufficiëntie

NIO dag acute nierinsufficiëntie

Locatie: 
Nefrovisie, Moreelsepark 1, Utrecht
Voorzitter: 
Dr. M. Eijgelsheim en prof. dr. C. Stegeman, internist-nefrologen UMC Groningen

Bijgaand het programma, leerdoel en een literatuuropgave.