Over de NFN

Over de NFN

De Nederlandse Federatie voor Nefrologie is ontstaan uit de Dialyse Groep Nederland (DGN) en de Nederlandse Vereniging voor Nefrologie (NVVN) en vormt als zodanig het aanspreekpunt in Nederland waar dit de nefrologie, in de ruimste zin, betreft.

Doelstellingen

De NFN heeft ten doel het handhaven van de kwaliteit en het bevorderen van de ontwikkeling van de klinische en experimentele nefrologie in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • a. bevordering van contact tussen de leden, ondermeer door het regelmatig beleggen van vergaderingen;
  • het doen houden van voordrachten en het organiseren van congressen;
  • het onderhouden van contacten met en het verstrekken van inlichtingen aan in deze materie belanghebbende instanties;
  • het in stand houden respectievelijk uitbreiden van internationale contacten.