Alternatieven voor mupirocine (Bactroban)

Alternatieven voor mupirocine (Bactroban)

6 mei 2018
Vanwege beperkt of niet meer beschikbaar zijn van mupirocine, worden alternatieve middelen geadviseerd om peritoneale dialyse gerelateerde infecties te voorkomen.
De tabel geeft de mogelijke middelen weer, de rangschikking is niet op basis van volgorde van voorkeur.

Werkgroep richtlijn PD gerelateerde infecties

9 juli 2018
Mupirocine is weer verkrijgbaar.