Anemie bij chronische nierschade en dialyse, 2015

Anemie bij chronische nierschade en dialyse, 2015

 

In de multidisciplinaire richtlijn chronische nierschade 2018 is het hoofdstuk Renale anemie bij chronische nierschade opgenomen. De aanbevelingen hiervan komen overeen met onderstaande richtlijn uit 2015. Deze is gebaseerd op de KDIGO richtlijn Anemie (Kidney Disease Improving Global Outcome) uit 2012 en het Position Statement van de European Renal Best Practice Group 2013, door de richtlijnencommissie NFN becommentarieerd en uitgebreid met een praktische aanvulling en stroomschema.

De extra bijlage, de tabel is geen onderdeel van de richtlijn. Het is een voorbeeld hoe de aanbevelingen in de richtlijn vertaald zouden kunnen worden naar de praktijk.