Behandeling VTE met DOAC en LMWH bij patiënten met nierinsufficiëntie, FMS richtlijn ‘antitrombotisch beleid 2021

Behandeling VTE met DOAC en LMWH bij patiënten met nierinsufficiëntie, FMS richtlijn ‘antitrombotisch beleid 2021

Relevante modules voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie zijn: 

  • module 7.2 ‘Initiële behandeling Veneuze Trombo-Embolie’, (aanbevelingen over aanpassing van behandeling met DOAC bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie)

  • module 7.12 ‘Behandeling VTE met LMWH bij nierfunctiestoornissen’ en

  • module 7.13 ‘Behandeling LMWH bij nierfunctiestoornissen en risico op VTE’

De modules maken deel uit van de  FMS richtlijn Antitrombotisch Beleid