Antistolling met LMWH bij nierinsufficiëntie, 2012

Antistolling met LMWH bij nierinsufficiëntie, 2012

 

2018. Herziening is gestart van deze richtlijn tot een bredere richtlijn Antitrombotisch beleid bij chronische nierschade.