Antistolling voor atriumfibrilleren bij CNS

Antistolling voor atriumfibrilleren bij CNS

In deze nefrologische module in de mulitdisciplinaire richtlijn atriumfibrilleren, opgesteld in nauwe samenwerking met de richtlijnencommissie van de NFN, wordt het optimale antitrombotische beleid ter preventie van trombo-embolieën bij patiënten met atriumfibrilleren en chronische nierschade besproken waaronder advies over toepassing van DOAC bij verschillende stadia CNS en advies om terughoudend te zijn met vitamine K antagonisten bij dialysepatiënten en patiënten met CNS stadium 5

Klik hier voor de richtlijn: Atriumfibrilleren en chronische nierschade