Trombotische microangiopathie, 2021

Trombotische microangiopathie, 2021

Deze richtlijn is op initiatief van en door de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) en de NFN in 2016 ontwikkeld, in samenwerking met de Landelijke werkgroep aHUS.
In 2019 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de behandeling van TTP (plaatsbepaling van rituximab en de introductie van caplacizumab) en aanbevelingen voor poliklinisch vervolg.

 

Herziening 2021

Nieuwe gegevens over de indicatie voor caplacizumab bij TTP en het regulier beschikbaar komen van dit middel hebben het mogelijk gemaakt de richtlijn voor behandeling van TTP aan te passen waarbij dit middel reeds zeer vroeg in de behandeling ingezet moet worden hetgeen echter alleen mogelijk is in een van de TTP behandelcentra, die allen vertegenwoordigd zijn in de TTP werkgroep die de toepassing van dit kostbare middel moet bewaken. In de dagelijkse praktijk zal derhalve reeds bij verdenking op TTP overlegd moeten worden met een van de leden van de TTP werkgroep over start van caplacizumab en zal patiënt zo nodig snel overgeplaatst moeten worden naar een TTP behandelcentrum. Deze nieuwe aanbevelingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de huidige richtlijn waar de initiële behandeling van TTP en behandeling van het recidief wordt beschreven.
De huidige richtlijn blijft daarmee gebaseerd op internationale richtlijnen voor de behandeling en diagnose van TTP en atypische HUS (aHUS)