Diagnostiek kleinevatenvasculitis, NVDV 2010

Diagnostiek kleinevatenvasculitis, NVDV 2010

 

Multidisciplinaire richtlijn, geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Prof dr CA Stegeman, internist-nefroloog UMCGroningen heeft in de werkgroep deelgenomen

De richtlijn is door de NFN geaccordeerd.

Richtlijn Diagnostiek kleinevatenvasculitis