Dialysestrategie en dialyse-efficiëntie, 2010

Dialysestrategie en dialyse-efficiëntie, 2010

 

De richtlijn bevat een praktische bijlage Bloedafnames voor Kt/V meting