Eenduidige en accurate laboratoriumdiagnostiek bij hematurie/

Eenduidige en accurate laboratoriumdiagnostiek bij hematurie/

Deze richtlijn richt zich op de morfologische beoordeling van erytrocyten en cilinders in urine, om het onderscheid te kunnen maken tussen glomerulaire en niet-glomerulaire oorzaken van hematurie. In de verschillende modules zijn aanbevelingen geformuleerd om de pre-analyse, analyse en post-analyse te harmoniseren, met als doel de variatie binnen en tussen laboratoria te minimaliseren.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De indicatie voor de morfologische beoordeling van erytrocyten en cilinders in urine (bij welke patiëntengroep dient dit screenend onderzoek uitgevoerd te worden)
  • Voorbereiding van het optimale urinemonster (verzameling, bewaarcondities en voorbewerking)
  • Optimale techniek voor de morfologische beoordeling van erytrocyten en cilinders in urine
  • Categorisatie van morfologische afwijkingen (inclusief ondersteunend beeldmateriaal; zie bijlage Mini atlas)
  • Kwaliteitsborging (analytische kwaliteit, rapportage, scholing en interne- en externe kwaliteitsprogramma’s)

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/eenduidige_en_accurate_laboratoriumdiagnostiek_bij_hematurie/startpagina_-_eenduidige_en_accurate_laboratoriumdiagnostiek_bij_hematurie.html