Generieke substitutie van immunosuppressieve geneesmiddelen, NTV

Generieke substitutie van immunosuppressieve geneesmiddelen, NTV

 

Door de Nederlandse Transplantatie Vereniging opgestelde richtlijn, wordt gesteund door de NfN richtlijncommissie.

Link naar NTV richtlijnen en protocollen